درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

افراد زیادی تجربه گسست شخصیت- گسست واقعیت را زمانهای مختلف داشته اند. ولی وقتی این احساسها مکرر اتفاق می افتند و در توانایی و عملکردهای فرد تداخل می کنند، اختلال گسست شخصیت- گسست واقعیت نامیده می شوند.

سندرم آسپرگر (به انگلیسی: Asperger syndrome) یا اختلال آسپرگر نوعی اختلال زیستی- عصبی است که باعث تاخیر انجام مهارتهای حرکتی میشوند.

این اختلال بر اساس میزان پسرفت رشدی و ضایعه همراه متفاوت از اتیسم است و تفاوت آن و رت این است که مهارتهای حرکتی آسیب ندیده اند و پسرفت بین ۳تا۴ سالگی رخ می دهد در حالیکه در سندرم رت بین ۶ تا ۱۲ ماهگی و براساس میزان پیشرفت بیماری ممکن است به سطح کاملا بی زبانی (گنگی) برسند در شروع مکالمه و تداوم آن مشکل دارند.