درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

فلوکستین داروی نام آشنا، کم عارضه و پرطرفدار داروهای ضدافسردگی می باشد که موارد متنوعی مانند پرخوری عصبی،افسردگی و وسواس اجباری تجویز می شود.

افسردگی و حملات ترس عموماً بدون علت مشخصی بروز می کنند یا تحت تاثیر مشکلات ارتباطی، ضربه ی روحی یا یک بیماری رخ می دهد.

افسردگی و وسواس عموماً بدون علت مشخصی در افراد بروز می کنند یا در اثر مشکلات ارتباطی،ضربه ی روحی یا یک بیماری رخ می دهد.در برخی مواردزمینه ی بروز این اختلالات ژنتیکی می باشد.

 سلولهای مغزی که نورون نامیده می شوند،مواد شیمیایی مختلفی را جهت ارتباط با سایر نورونها ترشح می کنند.این یعنی یک سری تکانه الکتریکی بین نورونها مسئول کارکردهای بخشهای مختلف مغز می باشند.