درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

- درمان های اختلالات روانپزشکی شدید

- درمان های افسردگی، اضطراب، وسواس و ...

- درمان اختلال خواب

- درمان اختلالات عملکرد جنسی

- درمان اختلالات بی اشتهایی و پراشتهایی عصبی

- درمان انواع سردردها

درمان اختلالا شناختی و حافظه

- درمان اختلال رفتاری کودک و نوجوان

- درمان اختلال عدم توجه و تمرکز

- درمان اختلال یادگیری

- درمان اختلال شبه جسمی

- درمان اختلال شخصیت

- درمان اختلال جنون، دو قطبی، اختلال خوردن

-درمان دارویی

-رواندرمانی

-مشاوره

-زوج درمانی