درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

امروزه فیلم به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال دانش و مفاهیم، احساسات و تجربه ها در دسترس عموم مردم است. فیلمساز بر اساس دغدغه ها، تجارب و آرزوهایش، ماجرای فیلم را خلق می‌کند.

ماجرا تظاهر بیرونی کشمکش‌های درونی است که می‌تواند کشمکش بین انسان با انسان(ها)، انسان با طبیعت، انسان با جامعه، انسان با فرهنگ، انسان با تاریخ، انسان با خودش و ... باشد.
تحلیل روانشناختی فیلم بر اساس دیدگاه های معتبر و آزموده شده روانشناسی، به شرکت کننده این امکان را می دهد تا ماجراهای خودش را کشف کند و تعامل با آنها را بدون تجربه تمام راهها بیاموزد.
لذا بر آن شدیم تا با انتخاب فیلم های مناسب و مطالعه وسیع در مورد آنها، جلساتی را برگزار کنیم تا گامی در راستای رشد روانی جامعه برداشته باشیم.
#دکتر_سیروس_جهانگیری
#دکتر_مریم_بامداد
#دکتر_حمیدرضا_حکمت
سعادت آباد
26762683
09907400054