درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

یادگیری مهارت اساسی زندگی به شما کمک می کند تا انتخابهای مسئولانه و آگاهانه ای داشته باشید و مهارتهای شغلی خود را ارتقا دهید.

سازمان بهداشت جهانی یادگیری مهارت های زندگی را به عنوان آموختن توانایی هایی برای رفتار مثبت و سازگار تعریف می کند که به فرد توانایی برخورد موثر با نیازها و چالش های روزمره زندگی را می دهد.

 

آموزش مهارت های زندگی ترکیبی از عوامل روان شناختی و اجتماعی را برای رفتار سالم در اختیار شما قرار می دهد.
آموزش مهارت های زندگی جنبه مهمی از مداخلات ارتقاء بهداشتی است که با ارتقاء مهارت های فردی و اجتماعی به فرد توانایی ارتقاء سلامت خودش، خانواده اش و جامعه اش را می دهد.
افراد پس از یادگیری مهارت های زندگی تغییرات مثبت زیادی را در راستای اجرای رفتارهای سالم خود گزارش کرده اند. مطالعات مختلف تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اصلاح سلامت روان بخصوص در مورد اعتماد به نفس و خودباوری را گزارش کرده اند.
#دکتر_مریم_بامداد
#دکتر_سیروس_جهانگیری
#دکتر_حمیدرضا_حکمت
سعادت آباد
26762683
09907400054
09191125666