درباره مجموعه

کلینیک جهان حکمت

روانپزشکی

- درمان های اختلالات روانپزشکی شدید

- درمان های افسردگی، اضطراب، وسواس و ...

- درمان اختلالات خواب

- درمان اختلالات عملکرد جنسی

- درمان اختلالات بی اشتهایی و پراشتهایی عصبی

- درمان انواع سردردها

درماناختلالات شناختی و حافظه

- درمان اختلالات رفتاری کودک و نوجوان

- درمان اختلالات عدم توجه و تمرکز

- درمان اختلالات یادگیری

- درمان اختلالات شبه جسمی

- درمان اختلالات شخصیت